Prawny podział nieruchomości

Będąc właścicielem nieruchomości zarządzasz nią, dbasz o nią i masz wszelkie prawa z nią związane. Jeśli nieruchomość jest własnością Twoją i współmałżonka, wówczas macie takie sama prawa do nieruchomości, którą posiadacie. Sytuacja jednak radykalnie się zmienia gdy chcecie część nieruchomości przepisać na osoby trzecie np. swoje dzieci. Wówczas należy wyznaczyć całość nieruchomości, a następnie część, którą chcemy przepisać. Takich czynności nie można dokonać samemu ani we własnym zakresie. Takie czynności należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podział nieruchomości musi zostać wykonany przez specjalistów, w tym przypadków mowa o biurze geodezyjnym. Następnie w księdze wieczystej musi znajdować się odpowiednia adnotacja. Prawda, bowiem jest taka, że wszelkie zmiany, obciążenia dotyczącej danej nieruchomości muszą być zapisane w księdze wieczystej. Jest ona, zatem źródłem najważniejszych informacji przydatnych w sprawach dotyczących kupna, sprzedaży bądź też w sprawach spadkowych. Podziału można dokonać nie tylko na terenie nieruchomości gruntowej, czyli działki. Można również podzielić mieszkanie, dom, lokal itp. Wszystkie jednak czynności należy dokonać przez osoby do tego upoważnione, nigdy na własną rękę. Wówczas taki podział jest nie ważny. Jeśli zatem planujesz podzielić nieruchomość, zbierz niezbędne informacje na ten temat.

Cześć, mam na imię Krystyna i zajmuje się nieruchomościami. Od zawsze chciałam prowadzić bloga, i jestem bardzo szczęśliwa, że jest mi to dane! W moich wpisach będę zamieszczać wszelakie rzeczy związane z nieruchomościami, pozdrawiam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *