Dokonując wyboru nieruchomości pod działalność gospodarczą